Nye sider på Visit Norway University

Her finner du egne sider for løpende spørsmål og svar rundt Ny plattform.

nye sider er etablert med all dokumentasjon du trenger som en Premium Partner Redaktør. Du vinner sidene her

Kommer du ikke inn grunnet manglende passord, kontakt kjetil.roed@innovasjonnorge.no