visitnorway.se

Skrivregler på visitnorway.se

Skrivregel Rätt Fel
Nummer:
Skriv nummer från noll till tolv med bokstäver och nummer från 13 och uppåt med siffror. Undantag kan göras i tabeller och listor och för konsekvens i en och samma mening.
Från 3 till 14. Från tre till 14.
Tid: Använd 24-timmarsangivelse. 10.30, 22.30 am, pm, 10:30
Datum 1 maj 2014 1/5-14, 1 Maj 2014
Namn på fjordar skrivs likadant på svenska som på norska. Sognefjorden,
Hardangerfjorden
Geografiska namn skrivs på bokmål med den svenska motsvarigheten eller en förklaring inom parantes om så behövs. Jostedalsbreen eller
Glaciären Jostedalsbreen
Nordkapp eller Nordkapp (Nordkap)
Ålesund
Jostedalsglaciären
Nordkap
Aalesund
Regioner
Grundprincip: skriv namnet som det skrivs på norska, men anpassa om möjligt till svenska skrivregler. Detta kan bli mer komplicerat än man kan tro.Fjord Norge har ett undantag och får skrivas ”Fjord Norge”.
Nord-Norge
Fjord Norge
Østlandet
Trøndelag
Sørlandet
Fjell- och fjordregionen
Övriga namn
(festivaler, museum etc.) skrivs i första hand på norska och förses vid behov med en förklaring på svenska.Namn som är självförklarande behöver inte översättas.Polcirkeln skrivs med stor bokstav när ordet betraktas som egennamn, med liten bokstav i sådana sammanhang där det avser en substantivistisk beteckning – som när man talar om den norra polcirkeln till skillnad från den södra.
Nasjonalgalleriet eller
Nasjonalgalleriet (Nationalgalleriet)
Festspillene i Bergen eller
Festspillene i Bergen (Festspelen i Bergen)
Hurtigruten eller
Den norska kustfärjelinjen Hurtigruten
Kjells Camping 

 

 

Nationalgalleriet
Festspelen i Bergen
Bergens internationella
festival
 

 

 

 

 

 

Avstånd skrivs ut i kilometer, inte som förkortningen km. Undantag kan göras för tabeller och listor. En två kilometer lång fjord. En två km lång fjord.
Förkortningar bör inte användas i artiklar. Kilometer, sex procent.
Undantag: i tabeller och listor. När procenttecknet % används måste det föregås av ett hårt mellanslag (Shift+Ctrl+mellanslag).
Km, 6%
Telefonnummer och e-post
Skriv «telefon» och ”e-post” i löpande text.I tabeller skriver vi «Tel:» och «E-post:».
Telefon: +47 12 23 34
E-post: turist@norge.no
Nummer:
Email: Mail: Mejl:
Rubriker skrivs med små bokstäver frånsett inledningsord och egennamn Åk på valsafari i sommar Varför inte åka på valsafari i sommar? 
Undvik talspråkliga uttryck Sådana mängder med snö.
De rekommenderar en resa till Ålesund.
Såna mängder med snö.
Dom rekommenderar
en resa till Ålesund.
Utropstecken och frågetecken bör inte förekomma varken i rubriker, ingresser eller i löpande text Äntligen är vintern här Äntligen vinter!
Se upp med särskrivningar. Använd bindestreck vid behov. Cykelsemester
UNESCO-skyddad
Cykel semester
UNESCO skyddad
Externa länkar
Länka alltid till den norska versionen av externa webbsidor (eller svensk version, om det finns), inte till den engelska.
nasjonaleturistveger.no nasjonaleturistveger.no/en
Rv/Fv
Riksväg och Fylkeväg förkortas som på vägskyltarna i Norge, dvs. rv. och fv.
Fv. 7 mellan vattenfallet Steindalsfossen vid Granvin, fv. 49 mellan Norheimsund och Tørvikbygd och rv. 13 mellan Kinsarvik och Låtefoss. Riksväg, fylkeväg, landsväg
Gemener/versaler
Observera att namn på veckodagar, månader, högtider, nationaliteter osv. skrivs med liten bokstav på svenska.
Även svenskar som bor utomlands firar midsommar den sista fredagen i juni varje år. Även Svenskar som bor
utomlands firar Midsommar den sista Fredagen i Juni varje år.
Hårda mellanslag
Eftersom vi publicerar på webben, där vi inte kan påverka radbrytningar, är det viktigt att använda hårda mellanslag (ctrl+shift+mellanslag) flitigt, t.ex. som tusenavskiljare och innan procenttecken.
2000
20 %

 

2000
2,000
20% 

 

Språkresurser på nätet

• Norstedts: www.ord.se
• Språkbanken (korpus): http://spraakbanken.gu.se/korp/
• SAOL:

 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
• Språkrådet: http://www.sprakradet.se/
• Multilingual terminology search: http://www.tausdata.org/
• Microsoft terminology search: http://www.microsoft.com/Language/en-US/Default.aspx
• British English dictionary: http://dictionary.cambridge.org/
• American English dictionary (plus a good thesaurus): http://www.merriam-webster.com/
• EU terminology search: http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d84670bba268f64fb3be8ae0708cc0ba13.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3mTc40?method=load

Tips vid översättning
• Undvik originaltextens meningsbyggnad och även ordförråd vid behov (t.ex. tillgänglig som översättning för engelskans available passar nästan aldrig). Engelska texter kan ofta uttryckas enklare och mer direkt (och kortare) på svenska.
• Engelskan använder ofta konstruktionen ”going to”. I många fall är det inte nödvändigt med motsvarande ”kommer att” på svenska – ofta går det lika bra eller bättre med presens.
• Svenska översättningar vimlar ofta av ordet ”för” där man kanske skulle valt en annan konstruktion på svenska. Ett exempel: Istället för ”Webbsidan för Fjord Norge”, skriv ”Fjord Norges webbsida”
• Engelskans ”For more information, please contact” blir en smula krystad på svenska. Istället för ”För ytterligare information, vänligen kontakta” är det att föredra att 1) ta bort artighetsfrasen ”vänligen” och 2) inleda frasen med ett aktivt verb: ”Kontakta xxx för mer information”, om sammanhanget tillåter det.
• Englands förkärlek för progressiva ingformer – ofta funkar det lika bra eller bättre med presens på svenska. ”We are also fortunate that we have partners…” – istället för ”Vi är också gynnade…” kan man korta ner till ”Vi gynnas också….”